Dịch vụ email marketing của VMG

VMG giới thiệu gói dịch vụ email marketing với nhiều sự lựa chọn, phù hợp với nhu cầu sử dụng khác nhau của khách hàng.
1. 
VMG Monthly Standard (MS)

Gói Monthly Standard dành cho các doanh nghiệp gửi mail định kỳ, thường xuyên với tần suất cao và chi phí hợp lý. Tỷ lệ inbox: 85%. Thời gian hỗ trợ: chậm nhất sau 24h.

Gói dịch vụ

E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

E8

E9

E10

I. Các chỉ số

Số lượng gửi email hàng tháng