[Infographic] 8 bước chiến lược để cải thiện kết quả Digital Marketing

Digital Marketing là việc quảng cáo sử dụng những thiết bị kỹ thuật số nói chung: bao gồm các phương thức qua Internet hoặc qua truyền hình, bảng biểu điện tử. Khảo sát cho thấy, 40% lợi nhuận đạt được là thông qua hoạt động quảng cáo và tìm kiếm khách hàng tiềm năng.
Theo ingr.vn

Bài viết liên quan

Comment

TIÊU ĐIỂM