SỐC: Anh Đức và Văn Quyết bị loại khỏi danh sách tham dự Asian Cup 2019


STT Họ tên Ngày sinh Quê quán Chức vụ Mức lương Note
 1 Bi Rain12-12-1981 Hàn Quốc Ca sĩ diễn viên 1 nghìn đô Chả có gì
 2 Song Seng Huyn12-12-1976 Hàn Quốc Diễn viên 2 nghìn đô Chả có gì
 3 Song Hye Kyo13-12-1982 Hàn Quốc Diễn viên 4 nghìn đô Chả có gì

Đây được đây!

Bài viết liên quan

Comment

TIÊU ĐIỂM