GIỚI THIỆU VỀ DỊCH VỤ MOBILE ADS CỦA VMG

VMG có gì?

ĐA DẠNG KÊNH QUẢNG CÁO, PHÙ HỢP VỚI
MỌI MỤC TIÊU MARKETING

ĐA DẠNG VỀ ĐỊNH DẠNG VÀ KÍCH THƯỚC

Định dạng
Kích thước

Đa dạng nhiều kích thước cho từng loại màn hình

ĐA DẠNG VỀ HÌNH THỨC TÍNH PHÍ