THÔNG TIN DỊCH VỤ

TIN NHẮN THƯƠNG HIỆU ( SMS BRAND NAME)

Xem báo giá

Giải pháp tiếp thị trên diện rộng với mức độ lan truyền cao.

Tên thương hiệu ở phần Người gửi, không phải là đầu số.

Tin nhắn quảng cáo

Thông báo:
+ Giảm giá, khuyến mãi, ưu đãi, khai trương...
+ Tuyển dụng, tổ chức sự kiện, hội nghị....

Tin chăm sóc khách hàng

Mục đích:
+ Theo giao dịch của khách hàng
(thay đổi số dư tài khoản ngân hàng,
thương mại điện tử, OTP...)
+ Chúc mừng sinh nhật, lễ tết...

VOICE OTP Xem báo giá

TIN NHẮN ĐA PHƯƠNG TIỆN (MMS) Xem báo giá

Là tin nhắn đa phương tiện có hình ảnh, âm thanh hoặc clip ngắn

Đặc điểm:

Tin nhắn brand name tiếng Việt có dấu

Lưu vào Hộp thư đến

Tối đa 600 ký tự

Thời điểm nhận tin khách hàng phải có kết nối internet

TIN NHẮN FLASH ( MMS) Xem báo giá

Hiển thị trực tiếp trên màn hình điện thoại: có thể đọc trực tiếp hoặc từ chối đọc tin, thông tin sẽ tự động biến mất trong khoảng 30 giây, không thể lưu vào hộp thư đến.

Chuỗi text KHÔNG có brand name, brand name thể hiện trong nội dung text. Tin tiếng Việt không dấu.

Tối đa 160 ký tự

Mục đích:

CÁC GÓI MARKETING ONLINE KHÁC Xem báo giá