Các gói marketing online khác

Dưới đây là thông tin bảng giá của VMG. Để nhận được tư vấn tốtnhất về dịch vụ xin vui lòng liên hệ trực tiếp:

- MIỀN BẮC: 090 216 9296, email: sale.smsbrand@vmgmedia.vn

- MIỀN NAM: 096 102 7266, email: sale.smsbrand@vmgmedia.vn

I. Dịch vụ email marketing

1. VMG Monthly Standard (MS)

Gói Monthly Standard dành cho các doanh nghiệp gửi mail định kỳ, thường xuyên với tần suất cao và chi phí hợp lý. Tỷ lệ inbox: 85%. Thời gian hỗ trợ: chậm nhất sau 24h.

Gói dịch vụ

E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

E8

E9

E10

I. Các chỉ số

Số lượng gửi email hàng tháng

5.000

10.000

20.000

50.000

120.000

300.000

500.000

1.000.000

3.000.000

5.000.000

Tốc độ gửi email/giờ

1.000

1.000

2.000

2.000

10.000

10.000

10.000

16.000

16.000

30.000

III. Chính sách giá bán

Đơn giá bán/email

Hợp đồng 1 tháng

Không có

22,00

17,00

14

11

9

9

8

Hợp đồng 3 tháng

20,00

15,00

 

Không có

Hợp đồng 6 tháng

35,00

28,00

22,00

18,00

13,00

Hợp đồng 12 tháng

32,00

23,00

20,00

16,00

12,00

Giá trị hợp đồng bán

Hợp đồng 1 tháng

Không có

1.100.000

2.040.000

4.290.000

5.500.000

8.800.000

26.400.000

38.500.000

Hợp đồng 3 tháng

3.000.000

5.400.000

 

Không có

Hợp đồng 6 tháng

1.050.000

1.680.000

2.640.000

5.400.000

9.360.000

Hợp đồng 12 tháng

1.920.000

2.760.000

4.800.000

9.600.000

17.280.000

 

2. VMG Credit Standard (CS)

Gói Credit Standard là gói phù hợp với các doanh nghiệp gửi mail không thường xuyên, đều đặn định kỳ. Quý khách đăng ký mua 1 gói với số lượng email nhất định và gửi tới khi nào hết số lượng email đăng ký, không bị giới hạn về mặt thời gian.

Gói dịch vụ

S4

S5

S6

S7

S8

S9

S10

S11

S12

Các chỉ số

Số lượng gửi email/gói

30.000

50.000

80.000

100.000

300.000

500.000

1.000.000

3.000.000

5.000.000

Tốc độ gửi email/giờ

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

Chính sách giá bán

Đơn giá bán/email (làm tròn)

HĐ không giới hạn thời gian

70

53

50

45

30

22

18

17

16

Giá trị hợp đồng bán

HĐ không giới hạn thời gian

2.100.000

2.650.000

4.000.000

4.500.000

9.000.000

11.000.000

18.000.000

51.000.000

80.000.000

 

3. Dịch vụ hỗ trợ email

Tên dịch vụ

Đơn giá

Đơn vị tính

THIẾT KẾ MẪU EMAIL TEMPLATE HTML (1 lần)
- Phạm vi công việc: đề xuất 5 mẫu Email Template phù hợp để công ty lựa chọn, customize mẫu email template cho phù hợp với công ty, sử dụng email template cho mỗi lần gửi cho phù hợp với nội dung bản tin
- Các mẫu Email Template được tối ưu theo chuẩn Landing Page, giúp tăng tỉ lệ mở, tỉ lệ click trong email
- Thời gian: trong vòng 3 ngày làm việc kể từ khi nhận được file thiết kế của KH

2.500.000

template

CẮT CODE EMAIL TEMPLATE HTML TỐI ƯU CHO DESKTOP
- KH gửi VMG ảnh mẫu Email Template cần cắt, VMG cắt ảnh thành HTML thân thiện với Outlook, Gmail, Yahoo
- Thời gian: trong vòng 4 ngày làm việc kể từ khi nhận được file thiết kế của KH

2.000.000

template

CẮT CODE EMAIL TEMPLATE HTML TỐI ƯU CHO DESKTOP + MOBILE (RESPONSIVE DESIGN)
- KH gửi VMG ảnh mẫu Email Template cần cắt, VMG cắt ảnh thành HTML hiển thị tối ưu trên Mobile (iPad, iPhone, Android…)
- Thời gian: trong vòng 4 ngày làm việc kể từ khi nhận được file thiết kế của KH

3.000.000

template

Để nhận được tư vấn chi tiết hơn về dịch vụ xin vui lòng liên hệ trực tiếp:

- MIỀN BẮC: 090 216 9296, email: sale.smsbrand@vmgmedia.vn

- MIỀN NAM: 096 102 7266, email: sale.smsbrand@vmgmedia.vn

 

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU