Chuyển đổi văn hóa doanh nghiệp phù hợp “Kỷ nguyên số”

Những yếu tố chính để xây dựng thành công văn hóa “kỷ nguyên số”

Để tạo ra thành công “Văn hóa chuyển đổi cho kỷ nguyên số”, ông Santtar đề xuất 5 yếu tố chính cần phải thay đổi để các nhà lãnh đạo có thể hành động và ứng dụng ngay tại doanh nghiệp mình như sau:

Hành vi lãnh đạo – Nhạy bén trong việc ứng dụng công nghệ và có tầm nhìn công nghệ số, Có chiến lược và kế hoạch hành động cụ thể, Có tư duy sẵn sàng và khả năng ảnh hướng đến những người xung quanh đồng tình với mình.

Gắn kết nhân viên – Thay đổi tầm nhìn và hoạt động nội bộ của công ty gắn liền với kỷ nguyên số, tạo ra các hiệp hội chuyên phụ trách cho việc chuyển đổi kỷ nguyên số, đồng thời luôn khuyến khích nhân viên trau dồi “Tư duy công nghệ số” và liên tục học hỏi các công nghệ mới.

Văn hóa hợp tác, tin tưởng và thành tựu – Có sự tưởng thưởng xứng đáng và công nhận cho những cá nhân làm đúng, tạo ra những nhóm nhỏ được trao quyền và có sự ảnh hưởng để thúc đẩy hành động thay đổi cho toàn nhân viên.

Đa dạng và hòa nhập – Tạo ra một môi trường công sở đa dạng và hòa nhập về giới; giữa các thế hệ, xóa bỏ các rào cản phân cấp và thiên vị.

Trách nhiệm doanh nghiệp – Doanh nghiệp phải đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện chuyển đổi: hỗ trợ về cơ sở hạ tầng, ngân sách phù hợp, phân bổ trách nhiệm và cách quản lý phù hợp.

 

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

Bài viết liên quan

Comment

TIÊU ĐIỂM