[Infographic] 8 bước chiến lược để cải thiện kết quả Digital Marketing

Digital Marketing là việc quảng cáo sử dụng những thiết bị kỹ thuật số nói chung: bao gồm các phương thức qua Internet hoặc qua truyền hình, bảng biểu điện tử. Khảo sát cho thấy, 40% lợi nhuận đạt được là thông qua hoạt động quảng cáo và tìm kiếm khách hàng tiềm năng.
Theo ingr.vn

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

Bài viết liên quan

Comment

TIÊU ĐIỂM