[Infographic] Di động và điện toán đám mây

Trên thị trường di động ngày nay, có thể coi ứng dụng là một phần gắn liền với sự sống còn của một nền tảng di động. iOS và Android đã rất thành công với số lượng ứng dụng phong phú, đáp ứng đủ mọi nhu cầu của người dùng. Một phần nhỏ ứng dụng đã bắt đầu áp dụng công nghệ điện toán đám mây vì nhiều lý do và mức độ tiện ích khác nhau. Trong tương lai, di động và điện toán đám mây sẽ tiếp tục phát triển cũng như gắn kết với nhau. Infographic bên dưới sẽ cho thấy mối quan hệ hai chiều giữa di động và điện toán đám mây.
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

Bài viết liên quan

Comment

TIÊU ĐIỂM