[Inforgraphic] Thống kê các chỉ số sức mạnh của SMS Marketing

Mặc dù SMS marketing không phải là "những thành viên mới" trong tập hợp các công cụ Marketing, chỉ đến bây giờ nhiều nhà tiếp thị bắt đầu để nhận ra sức mạnh một chiến dịch SMS. Infographic này từ SlickText làm nguồn tuyệt vời minh họa một số trong những lợi ích lớn. Một số số liệu thống kê bao gồm:

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

Bài viết liên quan

Comment

TIÊU ĐIỂM