Tình trạng khai báo định danh của Nhà mạng

Ngày 01/04/2021 thực hiện Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14/8/2020 của Chính phủ về việc chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác, Cục An toàn thông tin đã công bố danh sách các tên định danh hợp lệ tại địa chỉ: http://vncert.gov.vn/baiviet.php?id=148.

Bao gồm 02 danh sách:
- Danh sách 01: Danh sách các tên định danh hợp lệ (bao gồm các tên định danh hợp lệ được các nhà mạng khai báo trước ngày 1/10/2020 đã hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định và các tên định danh hợp lệ do Cục An toàn thông tin cấp từ ngày 01/10/2020 đến hết ngày 31/3/2021).
Danh sách 02: Danh sách các tên định danh không liên quan đến hoạt động quảng cáo được khai báo trên hệ thống của các nhà mạng đến hết ngày 31/3/2021 do các nhà mạng gửi về Cục An toàn thông tin.

Quý đối tác vui lòng đóng phí cho các định danh hợp lệ. 

- Phương thức nộp Lệ phí: Nộp qua tài khoản

+ Tên tài khoản: Cục An toàn thông tin. 

+ Số tài khoản: 3511.0.1120976.00000 mở tại Kho bạc Nhà nước thành phố Hà Nội.

+ Nội dung nộp như sau: “Nộp lệ phí cho tên định danh ....". 

- Sau khi nộp lệ phí, Quý Đối Tác vui lòng chụp ảnh gửi lại Cục ATTT để hoàn tất thủ tục cấp Giấy chứng nhận định danh. 

- Thời hạn đóng phí: 10/05/2021  

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

Bài viết liên quan

Comment

TIÊU ĐIỂM