Tuân thủ Nghị định 91/20201/NĐ-CP, đăng ký tên định danh để sử dụng dịch vụ Tin nhắn quảng cáo

         Nghị định 91/2020/NĐ-CP ban hành ngày 14 tháng 8 năm 2020 chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của các cá nhân, doanh nghiệp đang và muốn sử dụng dịch vụ quảng cáo. Rất nhiều người thắc mắc để thực hiện Nghi định 91/2020/NĐ-CP thì việc đăng ký sử dụng Dịch vụ tin nhắn quảng cáo có thay đổi gì không?

  Vậy để dụng dịch vụ Tin nhắn quảng cáo cần thực hiện các thủ tục sau:

       Căn cứ khoản 8, Điều 13. Quy định nguyên tắc gửi tin nhắn quảng cáo, thư điện tử quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo: “ Chỉ được gửi tin nhắn quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo khi đã được cấp tên định danh và không được phép sử dụng số điện thoại để gửi tin nhắn quảng cáo hoặc gọi điện thoại quảng cáo.” Như vậy, khi Doanh nghiệp hoặc cá nhân muốn sử dụng tin nhắn quảng cáo thì phải có tên định danh đã được đăng ký theo quy định pháp luật.

          Hồ sơ đăng ký và phương thức nộp hồ sơ đăng ký cấp tên định danh được quy định tại Điều 24,25 Nghị định 91/2020/ND-CP bao gồm:

- Hồ sơ đăng ký cấp tên định danh:

1. Đối với tổ chức

a) Bản sao có chứng thực Quyết định thành lập của tổ chức hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trong trường hợp tổ chức, doanh nghiệp đăng ký nhiều tên định danh cùng một lần thì chỉ cung cấp 01 giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc 01 quyết định thành lập của tổ chức được chứng thực;

b) Bản khai đăng ký tên định danh theo Mẫu số 01 (Khai báo định danh) Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;

c) Các giấy tờ khác có liên quan tới quyền sở hữu trí tuệ, đăng ký thương hiệu (nếu có).

2. Đối với cá nhân

a) Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu;

b) Bản khai đăng ký tên định danh theo Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;

c) Các giấy tờ khác có liên quan tới quyền sở hữu trí tuệ, đăng ký thương hiệu (nếu có).

- Phương thức nộp hồ sơ đăng ký cấp tên định danh : Việc nộp hồ sơ đăng ký cấp tên định danh được thực hiện thông qua một trong các phương thức sau:

1. Nộp hồ sơ giấy thông qua dịch vụ bưu chính về Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục An toàn thông tin).

2. Nộp hồ sơ trực tuyến tại Hệ thống quản lý tên định danh quốc gia tại địa chỉ tendinhdanh.ais.gov.vn.

     - Việc cấp Giấy chứng nhận tên định danh được định quy định tại Điều 26 Nghị định như sau:

1. Ngay sau khi nhận được hồ sơ, Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục An toàn thông tin) có trách nhiệm xác nhận việc đã nhận hồ sơ bằng cách gửi thư điện tử hoặc tin nhắn thông báo đến tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đăng ký, trong nội dung thông báo ghi cụ thể ngày, giờ đã nhận hồ sơ.

2. Trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục An toàn thông tin) xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và quyết định một trong các trường hợp sau:

a) Cấp tên định danh cho tổ chức, cá nhân và thông báo cho tổ chức, cá nhân biết thông qua thư điện tử hoặc tin nhắn. Sau khi tổ chức, cá nhân nộp lệ phí theo quy định, Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục An toàn thông tin) có trách nhiệm gửi giấy chứng nhận tên định danh quy định theo Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này thông qua thư điện tử;

b) Không cấp tên định danh cho tổ chức, cá nhân đối với trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc cần làm rõ, tổ chức, cá nhân bổ sung, giải hình, hoàn thiện hồ sơ và nộp lại hồ sơ theo quy định tại Điều 25 Nghị định này và thông báo lý do cho tổ chức, cá nhân thông qua thư điện tử hoặc tin nhắn.

- Đối với tin nhắn quảng cáo phảihình thức đáp ứng đủ các yêu cầu tại Điều 14 NĐ 91/2020/NĐ-CP:

1.Tin nhắn quảng cáo phải được gắn nhãn theo quy định tại Điều 15 Nghị định :

+) Mọi tin nhắn quảng cáo đều phải gắn nhãn.

+) Nhãn được đặt ở vị trí đầu tiên trong phần nội dung tin nhắn.

+)Nhãn có dạng [QC] hoặc [AD].

2. Trong trường hợp quảng cáo cho các dịch vụ có thu cước thì phải cung cấp đầy đủ thông tin về giá cước.

3. Có chức năng từ chối theo quy định tại Điều 16 Nghị định này.

Như vậy, Nghị định trên đã thắt chặt hơn việc kiểm soát tổ chức, cá nhân sử dụng tin nhắn quảng cáo, từ đó triệt tiêu hoàn toàn tin nhắn rác.

Để sử dụng dịch vụ tin nhắn quảng cáo Quý khách hàng vui lòng liên hệ tới VMG Media để được hỗ trợ khai báo tên định danh và sử dụng dịch vụ tin nhắn quảng cáo,. Quý khách chỉ cần gửi hồ sơ tới VMG, hồ sơ bao gồm:

- Biểu mẫu 1: Khai báo định danh

- Biểu mẫu 3: Giấy ủy quyền (Ủy quyền cho VMG khai báo định danh)

- Tài liệu sản phẩm quảng cáo

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

- Hợp đồng tên miền (tùy từng Brandname)

- Thẻ căn cước

VMG sẽ thực hiện các thủ tục với Cục An toàn thông tin. Sau khi được cập giấy khai báo VMG sẽ gửi lại Quý khách hàng và tiến hành chạy quảng cáo theo yêu cầu của Quý khách.

VMG media tự hào là nhà cung cấp marketing chuyên nghiệp.

Chúc bạn thành công!

Liên hệ:19001255

Email: sale.smsbrand@vmgmedia.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/brandsms.vn/

Website: https://bitly.com.vn/j9558p

 

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

Bài viết liên quan

Comment

TIÊU ĐIỂM