VNERT sẽ dừng nhận thêm hồ sơ bổ sung khai báo tên định danh

    Theo quy định của Nghị định 91/2020/NĐ-CP ban hành ngày 14 tháng 8 năm 2020 chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác: khi Doanh nghiệp hoặc cá nhân muốn sử dụng tin nhắn quảng cáo thì phải có tên định danh đã được đăng ký theo quy định pháp luật.

Theo hướng dẫn của Nghị định, VNERT đã gia hạn thời gian cho khách hàng đang sử dụng dịch vụ SMS Brandname bổ sung tên định danh, hồ sơ theo quy định.

Từ sau 18h ngày 15/3/2021, VNERT sẽ không tiếp nhận thêm hồ sơ bổ sung khai báo tên định danh. Khách hàng đã sử dụng dịch vụ SMS Brandname chưa bổ sung hồ sơ mà có nhu cầu sử dụng tiếp dịch vụ sẽ phải nộp hồ sơ xin cấp mới từ ngày 1/4/2021.

 

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

Bài viết liên quan

Comment

TIÊU ĐIỂM