LỰA CHỌN CÔNG CỤ NÀO CHO MARKETING ?

Tự động gửi hàng loạt SMS tiếp thị là một phương án hoàn hảo cho việc thông báo một đợt flash sale hay các ưu đãi độc quyền đến danh sách khách hàng quan tâm hoặc khách hàng thân thiết của bạn. Thêm vào đó, bạn có thể gửi nhỏ giọt các thông tin trước mỗi đợi […]