API Documentation

Tài liệu API hệ thống SMS Brandname

Giới thiệu hệ thống API

Nếu Website, hệ thống của bạn đang cần tính năng gửi SMS đến điện thoại khách hàng chẳng hạn như nhắn mã xác nhận khi đăng ký Website, hay phần mềm quản lý nhân sự cần nhắn tin thông báo lịch họp, chúc mừng sinh nhật nhân viên, Website thương mại điện tử nhắn tin thông báo giao dịch … Hệ thống SMS API của VMG sẽ đáp ứng được hoàn toàn các yêu cầu của bạn. Hệ thống API của chúng tôi đảm bảo tính nhanh, đơn giản, tin cậy và dễ dàng tích hợp vào bất kỳ hệ thống nào.

Hướng dẫn kết nối API

Các bước kết nối

  • Bước 1: Thực hiện khai báo mở mã với nhà mạng (Viettel, Vinaphone, Mobifone)
  • Bước 2: Tiến hành xây dựng, kết nối API
  • Bước 3: Nghiệm thu và triển khai kinh doanh dịch vụ.

Hướng dẫn kết nối API

Các bước kết nối

  • Bước 1: Thực hiện khai báo mở mã với nhà mạng (Viettel, Vinaphone, Mobifone)
  • Bước 2: Tiến hành xây dựng, kết nối API
  • Bước 3: Nghiệm thu và triển khai kinh doanh dịch vụ.